Prövning av tvist och fastställelse av villkor

Alla som har rätt att ansöka om infrastrukturkapacitet, det vill säga järnvägsföretag och andra sökande, kan genom att hänskjuta tvist få prövat om en infrastrukturförvaltares eller tjänsteleverantörs beslut står i överensstämmelse med gällande regler, bland annat 5-7 kap järnvägslagen. Prövningen kan handla om rätten att utföra och organisera trafik på järnvägsnät, tilldelning av infrastrukturkapacitet och tillhandahållande av tjänster samt avgifter.

Det bakomliggande EU-rättsliga regelverket är direktiv 2012/34/EU, som ofta kallas för SERA-direktivet. Av artikel 56 framgår det att syftet med prövningen av en tvist är att en sökande som anser sig ha blivit orättvis behandlad, diskriminerad eller på något sätt kränkt ska kunna överklaga den här typen av beslut till en särskild instans. I Sverige är det Transportstyrelsen som prövar ärendet.

Vad kan vi pröva?

Det som Transportstyrelsen kan pröva är bland annat följande:

  • tilldelning av infrastrukturkapacitet
  • järnvägsnätsbeskrivningen (JNB)
  • fastställelse av villkor
  • kvalitetsavgifter vid merförsening
  • tillhandahållande av järnvägsrelaterade tjänster
  • banavgifter
  • bokningsavgifter
  • avgifter för järnvägsrelaterade tjänster.

Hur begär man prövning av tvist?

Det finns inga formkrav på hur en begäran ska utformas. Den som vill begära tvistlösning kan med fördel använda blanketten Hänskjutande av tvist enligt järnvägslagen 8 kap. 9 §.

Det är viktigt att beskriva bakgrunden till begäran och grunden.

Vad händer efter att en begäran har kommit in?

Transportstyrelsen påbörjar utredningen. Ibland kan vi behöva kontakta den som begär tvistlösning för mer information. Därefter låter vi motparten yttra sig. Ibland behöver vi hämta uppgifter flera gånger, vilket förlänger handläggningstiden. Den som begär tvistlösning ges också tillfälle att ta del av motpartens svar i de fall det bedöms vara av betydelse. Transportstyrelsen ska fatta sitt beslut inom sex veckor från det att all information har kommit in. Både den sökande och motparten kan överklaga beslutet till förvaltningsrätten.

Beslut i tvister

Transportstyrelsens ärenden Domstolsavgöranden (ofullständig lista)

TSJ 2022-444 SJ AB/Trafikverket

 

TSJ 2021-5282 Skånetrafiken/Trafikverket

 

TSJ 2021-1796 Green Cargo AB/Trafikverket

 

TSJ 2020-4849 MTR Pendeltågen AB/Trafikverket

 FR beslut 1822-21

TSJ 2020-3560 Transdev Sverige AB/Trafikverket

 

TSJ 2020-2754 Green Cargo AB /Uddevalla kommun

 

TSJ 2019-6184 Green Cargo AB

 

TSJ 2020-25 Transdev Sverige AB/Trafikverket

 

TSJ 2019-6222 SJ AB

 

TSJ 2019-4040 Transdev Sverige AB

 

TSJ 2018-4851 SJ AB/Trafikverket

 

TSJ 2018-5147 Green Cargo AB/Trafikverket

 

TSJ 2018-5146 Green Cargo AB/Trafikverket

 

TSJ 2018-4759 Green Cargo AB/Trafikverket

 

TSJ 2017-2795 Green Cargo AB/Trafikverket

FR beslut 3299-18

TSJ 2017-2124 Green Cargo AB/Trafikverket

 

TSJ 2016-1673 MTR Express AB/Trafikverket

 

TSJ 2016-4922 Green Cargo AB/Trafikverket

 

TSJ 2015-4019 Västtrafik AB/Trafikverket

FR dom 2746-16

TSJ 2015-510 Green Cargo AB/Trafikverket

 

TSJ 2014-4055 TMRail AB/Trafikverket

 

TSJ 2014-4000 Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting/Trafikverket

 

TSJ 2012-2286 RushRail AB/Trafikverket

 

TSJ 2012-1688 Skandinaviska Jernbanor AB/Trafikverket

 

TSJ 2012-1599 SJ AB/Trafikverket

 

TSJ 2012-2375 TX Logistik AB/Trafikverket

 

TSJ 2012-789 Svenska Tågkompaniet AB/Trafikverket

 

TSJ 2011-1983 Orsa Jernvägsförening/Trafikverket

 

TSJ 2011-1164 Rushrail/Trafikverket

 

TSJ 2011-403 EuroMaint Rail AB/Jernhusen Verkstäder AB

 

TSJ 2011-1489 CargoNet AS/Trafikverket

 

TSJ 2011-542 Veolia Transport Sverige AB/Trafikverket

 

TSJ 2010-1667 Veolia Transport Sverige AB/Trafikverket

 

TSJ 2010-1602 Svenska Tågkompaniet AB/Trafikverket

 

TSJ 2010-883 Svenska Tågkompaniet/Trafikverket

 

TSJ 2009-352 Green Cargo/Banverket 

 

TSJ 2009-424 Landeryds Järnvägsmuseum/Banverket

 

2008-1242 NETRAIL/BANVERKET

 

2008-245 TKAB/BANVERKET

 

2006-1576 TKAB/BANVERKET

 

2006-1889 GREEN CARGO/BANVERKET

 

2006-2021 OBAS/BANVERKET

 
2005-524/21 GREEN CARGO/SUNDSVALL HAMN Länsrättens dom 2657-05
2005-524/21 VÄNERHAMNAR MÄLARHAMNAR  
2005-1269/22 CITYPENDELN SVERIGE AB/BANVERKET  
2004-873 Fastställelse av villkor TKAB/Banverket  

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!