Ansökan om användarkonto för redovisning av järnvägsverksamhet

Här ansöker ni för att få ett användarkonto för att redovisa i Transportstyrelsens e-tjänst. 

Med ett användarkonto för redovisning får ni tillgång till följande funktioner:

  • Upprätta, skicka in och redigera särredovisningsrapport
  • Upprätta, skicka in och redigera separat rapport

Användarkontot är giltigt i 1 år, därefter ansöker ni om ett nytt.

Det kan ta upp till 5 arbetsdagar innan användarkontot är klart.

Uppgifter om företag

Här ska ni ange uppgifter om företaget som ska lämna redovisning. Kontaktperson är den på företaget som kan styrka inlämnade uppgifter.

Uppgifter om sökande

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!