Ansök om användarkonto

Här ansöker ni om att få ett användarkonto för tillstånd för järnvägsverksamhet. Med ett användarkonto har ni tillgång till följande funktioner:

  • ansöka om tillstånd
  • se dina aktuella ansökningar
  • se avgifter kopplat till tillståndsansökningar.

Användarkontot är giltigt i 1 år, därefter ansöker ni om ett nytt.

Det kan ta upp till 5 arbetsdagar innan användarkontot är klart.

Typ av tillstånd

Uppgifter om sökande företag

Uppgifter om kontoinnehavare

Om annan person än företagets kontaktperson utför ansökan lämnas personens uppgifter här. Användarkontot är personligt.