Rapporter

Klicka på önskad rapport och den öppnas i ett nytt fönster i PDF-format.

 • Rapport TSG 2022-4700
  • Transportstyrelsens årsrapport för 2021 redogör för den svenska säkerheten inom järnvägen. Den beskriver säkerhetsnivån i Sverige och det svenska säkerhetsarbetet.
 •  Rapport TSG 2021-5647
  • Transportstyrelsens årsrapport för 2020 redogör för den svenska säkerheten inom järnvägen. Den beskriver säkerhetsnivån i Sverige och det svenska säkerhetsarbetet.
 • Rapport TSG 2020-5192
  • Transportstyrelsens årsrapport för 2019 redogör för den svenska säkerheten inom järnvägen. Den beskriver säkerhetsnivån i Sverige och det svenska säkerhetsarbetet.
 • Rapport TSG 2019-4640
  • Transportstyrelsens årsrapport för 2018 redogör för den svenska säkerheten inom järnvägen. Den beskriver säkerhetsnivån i Sverige och det svenska säkerhetsarbetet.
 • Rapport TSG 2018-1432
  • Transportstyrelsens årsrapport för 2017 redogör för den svenska säkerheten inom järnvägen. Den beskriver säkerhetsnivån i Sverige och det svenska säkerhetsarbetet.
 • Rapport TSG 2017-2928
  • Transportstyrelsens årsrapport för 2016 redogör för den svenska säkerheten inom järnvägen. Den beskriver säkerhetsnivån i Sverige och det svenska säkerhetsarbetet.
 • Rapport TSG 2016-2698
  • Transportstyrelsens årsrapport för 2015 beskriver säkerhetsnivån i Sverige och redogör för Transportstyrelsens säkerhetsarbete. Beskrivningarna följer de krav som ställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/49/EG, även kallat järnvägssäkerhetsdirektivet.
 • Rapport TSG 2015-1356
  • Transportstyrelsens årsrapport för 2014 enligt 2 kap 3 b § järnvägsförordningen. . Rapporten beskriver bland annat den nationella säkerhetsnivån och följer den mall som Europeiska järnvägsbyrån (ERA) tillhandahåller.
 • Trafiksäkerhetens utveckling inom spårbunden trafik 2014
  • Uppföljning av anmälningspliktiga händelser inrapporterade till Transportstyrelsen under 2014.
 • Rapport TSG 2014-1353
  • Transportstyrelsens årsrapport för 2013 enligt artikel 18 i direktiv 2004/49/EG. Detta är den åttonde årsrapporten till Europeiska järnvägsbyrån (ERA). Rapporten beskriver den nationella säkerhetsnivån enligt järnvägssäkerhetsdirektivet.
 • Rapport TSG 2013-1054
  • Transportstyrelsens årsrapport för 2012 enligt artikel 18 i direktiv 2004/49/EG. Detta är Sveriges sjunde årsrapport till Europeiska järnvägsbyrån (ERA). Rapporten beskriver den nationella säkerhetsnivån enligt järnvägssäkerhetsdirektivet.
 • Rapport TSG 2012-733
  • Transportstyrelsens årsrapport för 2011 enligt artikel 18 i direktiv 2004/49/EG. Detta är Sveriges sjätte årsrapport till Europeiska järnvägsbyrån (ERA). Rapporten beskriver den nationella säkerhetsnivån enligt järnvägssäkerhetsdirektivet.
 • Rapport PVJ 11 027
  • Transportstyrelsens årsrapport för 2010 enligt artikel 18 i direktiv 2004/49/EG. Syftet med rapporten är att beskriva den nationella säkerhetsnivån genom att redogöra för utvecklingen av järnvägssäkerheten, viktiga förändringar av lagstiftning och andra föreskrifter om järnvägssäkerhet, utvecklingen av säkerhetscertifiering och säkerhetstillstånd samt resultaten av och erfarenheterna från säkerhetsmyndighetens tillsynsverksamhet.
 • Rapport PJ 10 027
  • Transportstyrelsens årsrapport för 2009 enligt artikel 18 i direktiv 2004/49/EG.Transportstyrelsen har lämnat Sveriges fjärde årsrapport till Europeiska Järnvägsbyrån i enlighet med artikel 18 i järnvägssäkerhetsdirektivet 2004/49/EG. Syftet med rapporten är att beskriva den nationella säkerhetsnivån genom att redogöra för utvecklingen av järnvägssäkerheten, viktiga förändringar av lagstiftning och andra föreskrifter om järnvägssäkerhet, utvecklingen av säkerhetscertifiering och säkerhetstillstånd samt resultaten av och erfarenheterna från säkerhetsmyndighetens tillsynsverksamhet. Rapporten är till stor del baserad på de säkerhetsrapporter som infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag lämnat till Transportstyrelsen under våren 2010.
 • Rapport PJ 09 027
  • Transportstyrelsens årsrapport för 2008 enligt artikel 18 i direktiv 2004/49/EG. Transportstyrelsen har lämnat Sveriges tredje årsrapport till Europeiska Järnvägsbyrån i enlighet med artikel 18 i järnvägssäkerhetsdirektivet 2004/49/EG. Rapporten är till stor del baserad på de säkerhetsrapporter som infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag lämnat till Transportstyrelsen under våren 2009.
 • Rapport 2008:6
  • Olyckor, tillbud och andra väsentliga fel och brister - Tertial 1 & 2 2008. Rapporten innehåller en sammanställning av de olyckor, tillbud och andra väsentliga fel och brister som har rapporterats till Järnvägsstyrelsens telefonberedskap under januari till augusti 2008.
 • Rapport 2008:4
  • Järnvägsstyrelsens årsrapport för 2007 enligt artikel 18 i direktiv 2004/49/EG. Järnvägsstyrelsen har för andra året i rad lämnat en årsrapport till Europeiska Järnvägsbyrån i enlighet med artikel 18 i järnvägssäkerhetsdirektivet 2004/49/EG. Rapporten är till stor del baserad på de säkerhetsrapporter som infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag lämnat till Järnvägsstyrelsen under våren 2008.
 • Rapport 2007:16
  • Olyckor, tillbud och andra avvikelser - Tertial 2 2007. Rapporten innehåller en sammanställning av de olyckor, tillbud och andra avvikelser som har rapporterats till Järnvägsstyrelsens telefonberedskap under maj till augusti 2007.
 • Rapport 2007:15
  • Övergripande riskanalys 2007. Rapporten som är baserad på händelser som har anmälts till Järnvägsstyrelsen de senaste åren innehåller en övergripande beskrivning av vad som inträffat inom spårtrafiken och de risker som de anmälda händelserna pekar på.
 • Rapport 2007:12
  • Säkerhetsrapport för 2006  enligt artikel 18 i direktiv 2004/49/EG. Järnvägsstyrelsen har överlämnat den första årsrapporten i enlighet med järnvägssäkerhetsdirektivet 2004/49/EG till Europeiska järnvägsbyrån (ERA). Syftet med rapporten är att ERA skall kunna följa upp säkerhetsnivån hos medlemsländerna när järnvägsmarknaden öppnas för järnvägstrafik. Medlemsländernas nationella rapporter kommer att ingå i ERA:s rapport om den Europeiska järnvägsverksamheten ur ett säkerhetsperspektiv. 
 • Rapport 2007:7
  • Olyckor, tillbud och andra avvikelser - Tertial 1 2007. Rapporten innehåller en sammanställning av de olyckor, tillbud och andra avvikelser som har rapporterats till Järnvägsstyrelsens telefonberedskap under januari till april 2007.
 • Rapport 2004:1
  • Kollision i Gävle 2003-10-12. Den 12 oktober 2003 kolliderade två växlingsrörelser på Gävle godsbangård. Rapporten innehåller Järnvägsstyrelsens utredning av olyckan.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!