Psykologer

Undersökningar

En medicinsk hälsoundersökning eller yrkespsykologisk undersökning av förare enligt lagen (2011:725) får endast utföras av, eller under överinseende av, en läkare eller psykolog med tillstånd från Transportstyrelsen.

Särskilt tillstånd för psykolog

Observera! Endast de psykologer som utför yrkespsykologiska undersökningar av förare av tåg, förare vid spärrförd och växling i huvudspår omfattas av kravet på särskilt tillstånd.

För att få ett sådant särskilt tillstånd ska läkaren eller psykologen vara oberoende i förhållande till järnvägsföretaget eller infrastrukturförvaltaren samt vara opartisk och ha tillräckliga yrkeskvalifikationer.

De krav som ställs på läkare och psykologer framgår i lagen (2011:725) om behörighet för lokförare och Transportstyrelsens föreskrift TSFS 2011:61.

En psykolog med särskilt tillstånd har endast rätt att utföra inledande yrkespsykologiska undersökningar. Ansökan om särskilt tillstånd för att få utföra dessa ska ske på blanketten Ansökan om särskilt tillstånd - psykolog. Även bilagan Ansökan om tillstånd att utföra yrkespsykologiska undersökningar - checklista ska fyllas i och bifogas.

Vid psykologens bedömning om förarens lämplighet i förhållande till den aktuella arbetsuppgiften används blanketten Utlåtande vid inledande yrkespsykologisk bedömning.

Transportstyrelsen tar ut en avgift för att pröva en ansökan om särskilt tillstånd. Vi tar även ut en årlig tillsynsavgift

Tillståndsregister

Transportstyrelsen kommer att föra ett tillståndsregister över läkare och psykologer som har särskilt tillstånd. Du ska lämna kontaktuppgifter till din mottagning, dessa kommer att föras in i ett register hos Transportstyrelsen och publiceras på Transportstyrelsens webbplats. Du ansvarar för att meddela eventuella ändringar av dina kontaktuppgifter till Transportstyrelsen.

Tillståndsregistret kommer även att bestå av utbildningsanordnare och examinatorer med tillstånd. Tillståndshavare kommer endast att kunna se sina egna uppgifter i registret.

De läkare, psykologer, utbildningsanordnare och examinatorer som har giltiga tillstånd och särskilda tillstånd 

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!