Giltiga tillstånd- läkare och psykologer

Här framgår vilka läkare och psykologer som får utföra inledande medicinska och yrkespsykologiska undersökningar samt regelbundna hälsokontroller av förare av järnvägsfordon som omfattas av lagen (2011:725) om behörigheter för lokförare.

I nedanstående fil hittar du vilka läkare och psykologer som har tillstånd att utföra medicinska och yrkespsykologiska undersökningar. Observera att listan uppdateras vid ändringar.

Läkare och psykologer med giltiga tillstånd