Trafikmedicin

Hälsokrav för dig med trafiksäkerhetstjänst

Personer med arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten inom järnväg, spårväg och tunnelbana måste uppfylla vissa hälsokrav. Det gäller till exempel tågklarerare, trafikledare, fordonsförare och personal som arbetar ombord på tåg, på bangårdar och i reparationsverkstäder.

Hälsokraven behövs för att det inte genom sjukdom eller nedsatt funktion av exempelvis syn eller hörsel ska uppstå situationer som medför risk för skada för resenärer eller andra personer som befinner sig i anslutning till trafiken.