Giltiga tillstånd- utbildningsanordnare och examinatorer

Via länken nedan kan du se vilka utbildningsanordnare som får bedriva utbildning för förare av järnvägsfordon, samt vilka examinatorer som får genomföra prov för kompletterande intyg, enligt lagen (2011:725) om behörigheter för lokförare.