TAF/TAP dagen 21 september 2017

TSD TAF och TSD TAP förordningarna reglerar kommunikation om resor och transporter. Förändringarna påverkar alla som bedriver trafik på järnvägen likaväl som infrastruktur¬förvaltare. TAF/TAP-dagen gav en bred introduktion till vilka förändringar vi står inför. Den gav också exempel på hur olika organisationer tar sig an uppgiften.

Vad innebär det för aktörer, såsom trafikhuvudmän, operatörer, vagnsägare eller biljettförsäljare? Det beskrevs under den TAF/ TAP-dag som Transportstyrelsen arrangerade den 21 september 2017.

Ett 50-tal aktörer anslöt till dagen där representanter från Europeiska unionens järnvägsbyrå, ERA, informerade om hur arbetet inom Europa genomförs, vilka olika regelverk som finns att förhålla sig till och vilket stöd som finns att tillgå. Transportstyrelsen berättade hur de i rollen som nationell kontaktpunkt för TAF och TAP vill sprida information och göra järnvägens aktörer delaktiga i införandet.

Camilla Odenteg från SJ och Tommy Ranstad från Green Cargo berättade om hur de arbetat för att få in det i sina processer och hur det påverkar hela organisationernas arbetssätt men också att det finns fördelar när man ska planera, följa och följa upp produktionen samt hur det genererar kundnytta.

Tack till alla som bidrog till en givande dag!

Presentationer mm från dagen hittar ni under relaterad information.

Presentatörer på TAF/TAP 21 september 2017

Bildtext: Presentatörerna på TAF TAP dagen den 21 september 2017.
Främre raden: Kresimir Raguz, Tommy Ransmark, Petra Wermström, Mia Wärnevall, Camilla Odenteg och Mats Lindqvist.
Bakre raden: Lina Andersson, Stefan Karlsson och Stefan Jugelt.

På sidorna om pågående revideringen av TSD TAP hittar du mer information om pågående regelarbete.

Relaterad information

ERA
pdf 5603 kB
Trafikverket
pdf 3089 kB
SJ
pdf 826 kB
Green Cargo
pdf 240 kB
Program TAF/TAP dagen
docx 621 kB