Branschrådet för järnväg

Tåg som växlar (fotografi)

Välkommen till Branschrådet för järnväg, ett forum för järnväg där Transportstyrelsen tillsammans med järnvägsbranschen och andra intressenter diskuterar aktuella järnvägsfrågor.

Vill du ta del av information eller anmäla dig till möten med branschrådet?

Vill du anmäla dig till sändlistan till branschrådet för järnväg och där få information om när nästa möte äger rum, vänligen mejla oss. Det går även bra att komma med inspel till branschrådet genom samma mejladress.

Vill du anmäla dig till nästa möte med branschrådet, gör du det genom att gå in på mötets sida. Du hittar alla möten här.

Inriktning och syfte

Branschrådet är ett forum där Transportstyrelsen möter representanter från den svenska järnvägsbranschen och andra intressenter för att dela kunskap, identifiera utmaningar och diskutera principiella frågor inom områdena marknadsutveckling, säkerhet och driftskompatibilitet.

Målgrupper

Branschrådet ska föra dialog kring järnvägsfrågor med berörda aktörer på den svenska järnvägsmarknaden såsom infrastrukturförvaltare, järnvägsföretag, tillverkare, underhållsföretag, fordonsinnehavare, anmälda organ, fackliga organisationer, myndigheter och regeringskansliet.

Arbetsmetod

Branschrådet verkar i dialog med deltagarna. Detta innebär att mötena kommer att fokusera på diskussion framför informationsspridning. Inför mötena aviserar vi ett eller ett par huvudämnen som ska behandlas. Vi väljer ämnena efter vad som är aktuellt och efter önskemål som ni har skickat in.