Dagordning 11 maj

Branschrådet för spårväg och tunnelbana.

 

Plats: Norrköping

Tid: 8:30-16:00

Dagordning 

8.30 - 8.45 Mötet öppnas

8.45 - 9.30 Information från Norrköping (Marie Engström + Transdev)

9.30 - 9.45 Information från TS (Petra Särefjord)

9.45 - 10.15 Statistik från branschen och TS (Petrus Sarmento + Ryo Yamazaki)

10.45 - 11.00 Frågor till Transportstyrelsen från branschen kring trafikmedicin mottages under mötet men avhandlas vid höstens möte eller besvaras via mejl.

11.00 - 11.30 MTO och säkerhetskultur för spårbunden trafik (Lena Kecklund)

12.30 - 14.00
Säkerhetskultur
Föredragande: Sixten Nolén och Joakim Gustafsson från TS samt Johan Karlqvist från MTR.

Paneldiskussion
Paneldeltagare: Johan Karlqvist, Sixten Nolén, Joakim Gustafsson, Lena Kecklund.
Moderator: Petra Särefjord och Claes Elgemyr.

14.30 - 15.00 Olyckor och tillbud. Anmälan till Transportstyrelsens telefonberedskap. När, vad och hur. (Mimmi Mickelsen + Joakim Gustafsson)

15.00 - 15.15 Rapport från arbetsgruppen för gemensam TRI (Roy Haglund)

15.15 - 15.45 Hur säkerställs att det "Rörliga kulturarvet" d.v.s. museala vagnar även i framtiden kan köras på framtidens infrastruktur samt säkerhetsbestämmelserna kring detta. (Per Englund)

15.45 - 16.00 Avslutning och nästa möte.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!