Branschrådets möten

Här kan du läsa om alla möten - tidigare och kommande - med Branschrådet för spårväg och tunnelbana

Möten

Tanken är att branschrådet ska ha 2-3 möten per år, antingen i Borlänge eller någon av spårvägs- eller tunnelbanestäderna.

Vårt senaste möte ägde rum 10-11 maj i Norrköping.

Presentationer och minnesanteckningar från mötet publiceras inom kort.

Kommande möte

Nästa möte med branschrådet för spårväg tunnelbana äger rum hösten 2022. Datum fastställs senare.

Kontaktuppgifter

Kontakt med Branschrådet för spårväg och tunnelbana:

Claes Elgemyr, ordförande för Branschrådet
claes.elgemyr@transportstyrelsen.se

Samer Sada, sekreterare i Branschrådet
samer.sada@transportstyrelsen.se

Historik

Är du intresserad av tidigare mötesdokument kontakta Samer Sada.

 • Branschrådet för spårväg och tunnelbana hade sitt första möte tisdagen den 10 maj 2016 i Borlänge. Representanter för spårinnehavare och trafikutövare från Stockholm, Göteborg och Norrköping var närvarande, tillsammans med en representant för Spårvagnsstäderna samt ett antal konsulter från branschen, totalt 26 deltagare.
 • Vårt andra mötet ägde rum den 18 oktober 2016 i Stockholm. Totalt deltog 35 personer vid detta möte, vara två var externa föreläsare, en från VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) och en från Elsäkerhetsverket.
 • Vårt 3:e möte var den 9 maj 2017 i Lund. Lund var då i färd med att bygga sina spårvägar och träde då in som medlem i branschrådet.
 • Vårt 4:e möte var den 1 november 2017 i Norrköping.
 • Vårt 5:e mötet var den 17 maj 2018 i Göteborg.
 • Vårt 6:e mötet var den 25 oktober 2018 i Borlänge.
 • Vårt 7:e möte var den 9 maj 2019 i Stockholm.
 • Vårt 8:e möte var den 24 oktober 2019. i Lund
 • Vårt 9:e möte ägde rum digitalt den 8 oktober 2020.
 • Vårt 10:e och senaste möte ägde rum digitalt den 28 april 2021.
 • Vårt 11:e möte ägde rum den 20-21 oktober.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!