Branschrådets möten

Här kan du läsa om alla möten - tidigare och kommande - med Branschrådet för spårväg och tunnelbana

Tanken är att branschrådet ska ha 2-3 möten per år, antingen i Borlänge eller någon av spårvägs- eller tunnelbanestäderna.

Branschrådet för spårväg och tunnelbana hade sitt första möte tisdagen den 10 maj 2016 i Borlänge. Representanter för spårinnehavare och trafikutövare från Stockholm, Göteborg och Norrköping var närvarande, tillsammans med en representant för Spårvagnsstäderna samt ett antal konsulter från branschen, totalt 26 deltagare.

Vårt andra mötet ägde rum den 18 oktober 2016 i Stockholm. Totalt deltog 35 personer vid detta möte, vara två var externa föreläsare, en från VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) och en från Elsäkerhetsverket.

Lund stod den 9 maj som värd för vårt tredje möte. Lund är det senaste tillskottet till våra spårvägsstäder. 

Vårt 4:e möte var den 1 november och Norrköpingskommun var värdar.

Vårt femte mötet ägde rum i Göteborg den 17 maj 2018,

Vårt senaste möte ägde rum i Borlänge den 25 oktober 2018, minnesanteckningar och presentationer hittar du under Möte i Borlänge 25 oktober.

Nästa möte äger rum i Stockholm den 9 maj 2019.

Är du intresserad av att veta mer om Branschrådets möten, hittar du kontaktuppgifter via sidan kontakt