Ansökan om lokförarbevis

Kraven för att ansöka om lokförarbevis finns på sidan om behörigheter.  Behörighetsprövning för förare av järnvägsfordon 

Den sammanlagda storlek på de bifogade dokumentens får inte överskrida 15 MB vid digital ansökan.

Ansök om lokförarbevis

Transportstyrelsen tar ut en avgift för att pröva din ansökan. Se aktuell avgift, för mer information om vilka regler som gäller för din ansökan om lokförarbevis se information om ansökan.

Om ansökningsavgiften inte betalas inom 60 dagar avvisas din ansökan men du kan ansöka vid ett senare tillfälle.

Har du frågor rörande någon av ovanstående tjänster, vänligen kontakta Transportstyrelsens växel på  och be att få bli kopplad till enhet Trafikföretag på avdelningen väg och järnväg.

När du ansöker digitalt om förarbevis ska ett antal handlingar bifogas ansökan. Se till att du har handlingarna färdiga och till hands när du påbörjar din ansökan eftersom tiden är begränsad för hur länge du kan bearbeta en ansökan innan den måste skickas in.

OBS! Vänta med att ansöka om lokförarbevis tills du har gjort provet hos Trafikverket och de undersökningar som krävs. 

Årlig registerhållningsavgift

För handläggning och förvaltning av förarbevisregistret för lokförare
tar Transportstyrelsen ut en årlig avgift för den som innehar ett förarbevis. Se aktuell avgift.

Vill du veta mer om avgiften, läs mer i våra frågor och svar om registerhållningsavgiften.

Om du förlorat, förstört eller fått ditt lokförarbevis stulet

Använd något av följande formulär för att förlustanmäla ditt lokförarbevis.

Anmäl förlorat lokförarbevis

Anmäl förstört lokförarbevis

Anmäl stulet lokförarbevis

Om du får problem att skicka din ansökan digitalt

Om du får problem med att skicka in din ansökan om lokförarbevis digitalt kan du skicka dina handlingar till:

jarnvag@transportstyrelsen.se

eller

Transportstyrelsen
Box 267
781 23 Borlänge

Ange att det gäller ansökan om lokförarbevis i din handlingar.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!