Särskilt tillstånd läkare och psykolog

En medicinsk hälsoundersökning eller yrkespsykologisk undersökning av förare enligt lagen (2011:725) om behörighet för lokförare får endast utföras av, eller under överinseende av, en läkare eller psykolog med tillstånd från Transportstyrelsen. Ett tillstånd är giltigt i fem år och måste därefter förnyas.

Vilka omfattas av krav på särskilt tillstånd

Läkare och psykologer som utför undersökningar respektive inledande yrkespsykologiska undersökningar av förare av tåg, förare vid spärrfärd och växling i huvudspår.

Särskilt tillstånd för läkare

En läkare med särskilt tillstånd har rätt att utföra inledande undersökningar, regelbundna hälsokontroller och bedömning efter frånvaro avseende fysisk och psykisk lämplighet att framföra järnvägsfordon.

Läs mer på sidan särskilt tillstånd läkare.

Särskilt tillstånd för psykolog

En psykolog med särskilt tillstånd har endast rätt att utföra inledande yrkespsykologiska undersökningar.

Läs mer på sidan särskilt tillstånd psykolog.

Visa giltiga tillstånd för läkare och psykologer

I den här tjänsten hittar du de läkare och psykologer som har särskilt tillstånd att utföra inledande medicinska och yrkespsykologiska undersökningar samt regelbundna hälsokontroller.

Visa giltiga tillstånd läkare och psykolog

Författningar

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!