Hälsokrav för personal med säkerhetskritiska arbetsuppgifter inom järnvägen och med arbetsuppgifter av betydelse för säkerheten inom tunnelbana och spårväg

Här nedan hittar du information om blanketter och hälsokrav som gäller personal med säkerhetskritiska arbetsuppgifter inom järnvägen och personal med arbetsuppgifter av betydelse för säkerheten inom tunnelbana och spårväg.

Blanketter 

Blanketter för hälsodeklaration, läkarutlåtande och ansökan om undantag hittar du under relaterad information.

  • Hälsodeklaration fylls i av den som ska undersökas och undertecknas i läkarens närvaro.  
  • Läkarutlåtande fylls i av en läkare och ska lämnas till den enskilde.
  • Ansökan om undantag fylls i av den som ska ansöka om undantag.

Om du inte uppfyller de medicinska kraven kan du i vissa fall ansöka om undantag från gällande krav.

Ansökan om undantag ifylls av den sökande och skickas till Transportstyrelsen. Transportstyrelsen tar ut avgift för att pröva en ansökan om undantag. Länk till avgiftssidan. 

Nya föreskrifter från och med den 1 mars 2020

Järnvägsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (BV-FS 2000:4) om hälsoundersökning och hälsotillstånd för personal med arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten upphävdes den 1 mars 2020 då följande föreskrifter trädde i kraft:

Detta innebär att från och med nu ska personal med säkerhetskritiska arbetsuppgifter inom järnväg, tunnelbana och spårväg bedömas enligt de nya kraven om hälsa och hälsoundersökning.

Hur berörs jag som arbetar med säkerhetskritiska arbetsuppgifter av de nya reglerna?

Du som utför säkerhetskritiska arbetsuppgifter omfattas nu av de nya kraven om hälsa och hälsoundersökning. Beroende på vilken verksamhet du arbetar inom omfattas du antingen av reglerna som vänder sig till personal med säkerhetskritiska arbetsuppgifter inom järnvägen, eller av reglerna som vänder sig till personal med arbetsuppgifter av betydelse för säkerheten inom tunnelbana och spårväg.

Du som arbetar som lokförare berörs inte av de nya reglerna. Reglerna om hälsa och hälsokontroller för lokförare finns i en egen föreskrift: Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:61) om hälsokrav m.m. för lokförare. Det pågår för närvarande ett arbete med att se över även dessa föreskrifter.

Hur berörs jag som verksamhetsutövare av de nya reglerna?

För dig som verksamhetsutövare betyder detta att din personal som utför säkerhetskritiska arbetsuppgifter ska bedömas utifrån de krav om hälsa och hälsoundersökning som anges i de nya föreskrifterna. Du som verksamhetsutövare har fortfarande ansvar för att endast personer som med hänsyn till yrkeskunnande, hälsotillstånd och personliga förhållanden i övrigt arbetar med säkerhetskritiska arbetsuppgifter.

Hur berörs jag som läkare av de nya reglerna?

Du som läkare ska nu genomföra hälsoundersökningar utifrån de krav om hälsa och hälsoundersökning som anges i de nya föreskrifterna.

Måste all personal som utför säkerhetskritiska arbetsuppgifter genomgå nya hälsoundersökningar så fort de nya reglerna börjar gälla?

Nej, personalen behöver inte genomgå nya hälsokontroller enbart på grund av att vi får ett nytt regelverk den 1 mars 2020. Personalen kan fortsätta att arbeta fram tills dess att det är dags för deras nästa regelbundna hälsoundersökning. Det är först då som personalen i praktiken kommer att bedömas utifrån de nya reglerna.

Om jag har frågor kring de nya reglerna, var kan jag vända mig?

Har du frågor kring de nya reglerna kan du vända dig till Transportstyrelsen för att ställa frågor om de nya kraven i föreskrifterna. På sektion Prövning trafikant arbetar både erfarna utredare och läkare som kan svara på frågor om föreskrifterna. 

Författningar

Regler om hälsokrav för personal med säkerhetskritiska arbetsuppgifter inom järnvägen och personal med arbetsuppgifter av betydelse för säkerheten inom tunnelbana och spårväg finns i följande regelverk: