Hälsokrav för övrig personal i spårbunden trafik

Här nedan hittar du information om blanketter och hälsokrav som gäller övrig personal i spårbunden trafik.

Blanketter för prövning av hälsokrav

De blanketter du som övrig personal i spårbunden trafik behöver för hälsodeklaration, läkarutlåtande eller ansökan om undantag hittar du under relaterad information.

  • Hälsodeklaration fylls i av den som ska undersökas och undertecknas i läkarens närvaro.  
  • Läkarutlåtande fylls i av en läkare och ska lämnas till den enskilde.
  • Ansökan om undantag ifylls av den som söker undantaget och skickas till Transporstyrelsen. Vi tar ut avgift för att pröva undantag från medicinska krav.

Nya föreskrifter från och med den 1 mars 2020

Transportstyrelsen har föreskrivit om regelförändringar av hälsokraven för personal som utför säkerhetskritiska arbetsuppgifter inom järnväg, tunnelbana och spårväg. De kommer att träda i kraft den 1 mars 2020.

Järnvägsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (BV-FS 2000:4) om hälsoundersökning och hälsotillstånd för personal med arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten kommer att upphävas den 1 mars 2020. Nya föreskrifter kommer att ersätta BV-FS 2000:4 enligt nedan:

Det innebär att från och med den 1 mars 2020 ska personal med säkerhetskritiska arbetsuppgifter inom järnväg, tunnelbana och spårväg bedömas enligt nya krav om hälsa och hälsoundersökning.

Hur berörs jag som arbetar med säkerhetskritiska arbetsuppgifter av de nya reglerna?

Du som utför säkerhetskritiska arbetsuppgifter kommer från och med den 1 mars 2020 att omfattas av de nya kraven om hälsa och hälsoundersökning. Beroende på vilken verksamhet du arbetar inom kommer du att omfattas antingen av reglerna som vänder sig till personal med säkerhetskritiska arbetsuppgifter inom järnvägen, eller av reglerna som vänder sig till personal med arbetsuppgifter av betydelse för säkerheten inom tunnelbana och spårväg.

Du som arbetar som lokförare berörs inte av de nya reglerna. Reglerna om hälsa och hälsokontroller för lokförare finns i en egen föreskrift: Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:61) om hälsokrav m.m. för lokförare. Det pågår för närvarande ett arbete med att se över även dessa föreskrifter.

Hur berörs jag som verksamhetsutövare av de nya reglerna?

För dig som verksamhetsutövare betyder de nya reglerna att efter den 1 mars 2020 ska din personal som utför säkerhetskritiska arbetsuppgifter bedömas utifrån de krav om hälsa och hälsoundersökning som anges i de nya föreskrifterna. Du som verksamhetsutövare har fortfarande ansvar för att endast personer som med hänsyn till yrkeskunnande, hälsotillstånd och personliga förhållanden i övrigt arbetar med säkerhetskritiska arbetsuppgifter.

Hur berörs jag som läkare av de nya reglerna?

För dig som läkare betyder de nya reglerna att från och med den 1 mars 2020 ska du genomföra hälsoundersökningarna utifrån de krav om hälsa och hälsoundersökning som anges i de nya föreskrifterna.

Måste all personal som utför säkerhetskritiska arbetsuppgifter genomgå nya hälsoundersökningar så fort de nya reglerna börjar gälla?

Nej, personalen behöver inte genomgå nya hälsokontroller den 1 mars 2020. Det betyder att personalen fortsätter att arbeta fram till dess att det är dags för deras nästa regelbundna hälsoundersökning. Det är först då som personen i praktiken kommer att bedömas utifrån de nya reglerna.

Om jag har frågor kring de nya reglerna, var kan jag vända mig?

Har du frågor kring de nya reglerna kan du vända dig till Transportstyrelsen för att ställa frågor om de nya kraven i föreskrifterna. På sektion prövning trafikant arbetar både erfarna utredare och läkare som kan svara på frågor om föreskrifterna. Länk till ”kontakta oss” på externwebben.

Författningar

Regler om hälsokrav för övrig personal i spårbunden trafik finns i följande regelverk:

Följande föreskrift gäller till och med den 29 februari 2020:

Följande föreskrifter gäller från och med den 1 mars 2020: