Utbildning för läkare inom trafikmedicin järnväg

Transportstyrelsen erbjuder regelbundet utbildning för läkare inom området trafikmedicin i spårbunden trafik. Utbildningen genomförs under en dag (mellan klockan 09:00 – 15:30) och är kostnadsfri.

Utbildningen vänder sig till dig som är läkare och som avser att ansöka om särskilt tillstånd för undersökningar enligt TSFS 2011:61, senast ändrad genom TSFS 2013:52. 

Utbildningen riktar sig också till dig som redan har särskilt tillstånd som  en repetitionsutbildning och för att ta del av förändringar i regelverk och få information om aktuell praxis.

Utbildning genomförs den 9 mars 2020 vid Transportstyrelsen i Borlänge. Utbildningstillfället den 4 maj 2020 måste tyvärr byta ort och kommer att genomföras vid Transportstyrelsen i Borlänge (obs! fullsatt)

Skicka din intresseanmälan till trafikmedicinjärnväg
Om du har frågor, kan du kontakta Camilla Wing 010-495 55 63.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!