Undantag från certifierad ECM

2022-02-25

Kravet på att samtliga fordon (förutom godsvagnar) ska följa bilaga II i förordningen gäller från den 16 juni 2022.

Om järnvägsföretag eller infrastrukturförvaltare vill använda undantaget art 3.2b och inte certifiera underhållet utan hantera fordonsunderhållet inom ramen för sitt säkerhetsstyrningssystem. Då ska företaget informera Transportstyrelsen om detta samt inkomma med dokumentation som visar hur kraven tas omhand i det egna säkerhetstyrningssystemet. Kravet på att samtliga fordon (förutom godsvagnar) ska följa bilaga II i förordningen gäller från den 16 juni 2022.

Kontakta Transportstyrelsen på e-post: jarnvag@transportstyrelsen.se.

Till toppen