Transportstyrelsens planerade  möten med spårtrafikbranschen

2023-03-27

""

Transportstyrelsen spårtrafik har ett antal möten med branschen planerade inom en överskådlig framtid. Läs mer om planerade träffar här.

Branschråd tunnelbana och spårväg

Nästa planerade branschråd är 11-12 maj. Mer information och agenda hittar du här: Branschråd för spårväg och tunnelbana 10-11 maj.

Informationsmöte järnväg

Nästa planerade möte är 26 maj. Mer information och agenda hittar du här. Informationsmöte järnväg 26 maj

Nordic Rail

Transportstyrelsen spårtrafik kommer att närvara på Nordic Rail. Under mässan kommer vi att hålla ett utställarseminarium där vi kommer att gå igenom tillämpning och våra erfarenheter kring  processen för godkännande och det nya europeiska järnvägsfordonsregistret (EVR).

Nordic Rail 2023

Järnvägens säkerhetskonferens

31 januari -1 februari kommer Transportstyrelsen att anordna Järnvägens säkerhetskonferens. Mer information kommer att uppdateras på sidan nedan. 

Järnvägens säkerhetskonferens