Trafikverket levererar inte anpassade körplaner i tid

2022-05-05

SJ AB har begärt tvistlösning hos Transportstyrelsen med avseende på Trafikverkets revisionsprocess för redan fastställd tågplan. SJ AB anser att om datum för att anpassa beviljade tåglägen ändras för viss region så måste datum ändras för samtliga regioner.

Transportstyrelsen slår fast i sitt beslut att Trafikverket inte levererar anpassade körplaner enligt tidsfristen om 18 veckor som anges i Trafikverkets järnvägsnäts- beskrivning (JNB) 2022, avsnitt 4.8.2.1. Transportstyrelsen avslår däremot SJ AB:s yrkande om att Trafikverket ska ha en skyldighet att sätta samma datum för ansökan om kapacitet för berörd vecka oavsett region. Beslutet motiveras med att det inte är lämpligt att Transportstyrelsen ska avgöra hur Trafikverket ska agera när det avviker från reglera i JNB. Transportstyrelsen anser att problemen bör rättas till genom att Trafikverket fullgör sina åtaganden i JNB.

Relaterad information

Till toppen