Offentligt samråd Digital Rail and Green Freight TSI revision package 2022

2022-03-24

Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA) ger branschen möjlighet att lämna kommentarer på offentligt samråd ("public consultation") om "Digital Rail and Green Freight TSI revision package 2022".

Samråd

Samrådet kommer att pågå från 18 mars till 17 juni 2022 och länk till samrådet samt instruktioner om hur ni deltar finns här: Consultations

Omfattade rättsakter

Följande rättsakter berörs av de föreslagna ändringarna:

  • TSD Trafikstyrning och signalering
  • TSD Energi
  • TSD Infrastruktur
  • TSD Lok och passagerarfordon
  • TSD Buller
  • TSD Drift och trafikledning
  • TSD Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
  • TSD Godsvagnar
  • Genomförandebeslutet för det europeiska registret över godkända fordonstyper "ERATV"
  • Genomförandeförordningen för det europeiska registret över järnvägsinfrastruktur "RINF"

Arbetsgrupper

Arbetet med ändringarna har bedrivits i arbetsgrupperna "TSI Working party" och "CCS Working party" samt i tillhörande undergrupper till dessa arbetsgrupper. Transportstyrelsen har deltagit med stöd av referensgrupper. Branschen har även representerats genom intresseorganisationer.

Till toppen