Inspirationsföreläsning - "Behöver den mänskliga faktorn uppvärderas?"

2022-02-25

Järnvägens säkerhetskonferens i december 2021 avslutades med en inspirationsföresläsning med namnet "Behöver den mänskliga faktorn uppvärderas?". Nu kan ni ta del av inspelningen!

Föreläsningen hölls av Jonna Bornemark, professor vid Södertörns högskola, Anders Hedman, lektor vid KTH och Anders Arweström Jansson professor vid Uppsala universitet. Föreläsningen avslutades med uppmaning att vi i samhället startar en diskussion om vad AI (artificiell intelligens) är. Lyssna och låt er inspireras!

Till toppen