Hantering av ändringar i säkerhetsstyrningssystem

2021-04-13

Järnvägsföretag, infrastrukturförvaltare, trafikutövare och spårinnehavare kan hantera ändringar till följd av den pågående covid-19-pandemin genom att riskhantera åtgärder inom ramen för sitt säkerhetsstyrningssystem.

Exempel på detta kan vara intervall för årliga fortbildningar eller andra uppdateringar av kompetenskrav som företaget styr över själva.

Dessa ändringar behöver inte anmälas till Transportstyrelsen men ska dokumenteras i riskhanteringsprocessen. Ändringarna kommer sedan att kunna följas upp vid tillsyn.

Till toppen