Granskning av Trafikverkets tågplan 2023

2022-04-05

I sin roll som regleringsorgan arbetar Transportstyrelsen för en välfungerande järnvägsmarknad. Ett viktigt inslag i marknadens funktion är tilldelning av infrastrukturkapacitet och Transportstyrelsen följer därför varje år Trafikverkets arbete med att tilldela tåglägen.

Transportstyrelsens tillsyn är riskbaserad, vilket innebär att strålkastaren riktas mot de områden som myndigheten bedömer ha störst betydelse för järnvägsmarknadens funktion. De senaste åren har fokus varit på kapacitetsbegränsningar i de tidiga skedena av tågplanekonstruktionen, men i år kommer fokus att skifta till revisionsprocessen som sker i en betydligt senare del av arbetet. I det här skedet sker en anpassning av tågplanen till banarbeten som inte gjorts i den årliga tågplanen, vilket finns närmare beskrivet i Trafikverkets järnvägsnätsbeskrivning 2023.

Trafikverket är också i full gång med att införa det nya IT-systemet MPK – ett utvecklingsprojekt som drivits under flera år med syftet att utveckla nya digitala lösningar för planeringen av kapacitet på järnvägen. Under 2022 kommer hela MPK-lösningen tas i bruk och därmed användas i tilldelningen av kapacitet i tågplan 2023. Transportstyrelsen kommer därför att även granska tilldelningsprocessen i ljuset av det här nya arbetsverktyget.

Tillsyn av järnvägsmarknaden i rollen som regleringsorgan utförs av Transportstyrelsens sektion Marknad spårtrafik.

Till toppen