Granskning av tidshållningen i revisionen av T22

2022-05-13

I sin roll som regleringsorgan arbetar Transportstyrelsen för en välfungerande järnvägsmarknad. Som en del i att uppnå det syftet har vi i början av april i år inlett en tillsyn av Trafikverkets arbete med revisionsprocessen för året 2023. Vi kommer nu att inleda en tillsyn med fokus på tidshållningen i revisionen av tågplan 2022.

Varje år fastställs hur järnvägen ska trafikeras genom publiceringen av den så kallade tågplanen i mitten av december. I tågplanen presenteras både tåglägen som visar vem som ska köra var och när, samt vilka arbeten i spår som kommer att utföras. Vid publiceringen är inte alla tåglägen anpassade till alla banarbeten, utan detta hanterar Trafikverket i revisionsprocessen som beskrivs i deras järnvägsnätsbeskrivning för 2022 under avsnitt 4.8.2.1 Revision av tågplan.

Transportstyrelsen inleder nu en riktad tillsyn av tidshållningen i revisionen som anges i järnvägsnätsbeskrivningen 2022. Frågan har även tangerats i den nyligen beslutade tvisten TSJ 2022-444 (se nyhet publicerad den 2022-05-05), där det beslutades att Trafikverket inte levererade anpassade körplaner enligt tidsfristen om 18 veckor som anges i Trafikverkets järnvägsnätsbeskrivning 2022, avsnitt 4.8.2.1.

Tillsyn av järnvägsmarknaden i rollen som regleringsorgan utförs av Transportstyrelsens sektion Marknad spårtrafik.

Till toppen