Branschmöte TAF/TAP

Den 12 maj bjuder Trafikverket och Transportstyrelsen in till ett branschmöte. Mötet gäller införlivande av regelverk om tekniska specifikationer för driftskompatibilitet för telematikapplikationer (TSD TAF / TAP, se TAF och TAP - Transportstyrelsen).

Mötet

När: 12 maj 2022, Kl: 14.00 - 15.30.

Var: Mötet hålls digitalt. Om du inte fått en inbjudan men ändå vill vara med skicka ett mejl till Tomas.sonesson@transportstyrelsen.se för att få en länk. 

Vem är mötet för?

Mötet är tänkt att vara en övergripande genomgång av ansvar och implementering. Du kommer att ha mest behållning av mötet om du arbetar med beställning och hantering av information gällande tåglägesansökan, trafikinformation, fordonsinformation eller biljettformat.

Vad kommer att avhandlas?

Syftet med TAF/TAP är att viktiga information- och meddelandetyper för järnvägstrafiken kommuniceras på harmoniserat sätt över hela det Europeiska gemensamma järnvägsmarknaden. För att uppnå detta krävs samarbete mellan järnvägsföretag, infrastrukturförvaltare, fordonsinnehavare, stationsförvaltare och biljettåterförsäljare. Trafikverket och Transportstyrelsen vill därför anordna ett gemensamt informationsmöte för berörda aktörer.

Dagordning kommer att meddelas senare.

Om ni har frågor eller förslag på dagordningspunkter så kan ni meddela dessa till tomas.sonesson@transportstyrelsen.se. Detta är ett öppet digitalt informationsmöte, så ni får gärna vidarebefordra inbjudan till de aktörer som ni tror kan vara intresserade.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!