Järnvägens säkerhetskonferens 2021(genomfört 16 december)

Leksakståg på en träräls

Välkommen till årets upplaga av Järnvägens säkerhetskonferens med temat "Järnvägen - en säker och hållbar framtidsbransch". Det blir en heldag med fokus på aktuella säkerhets- och hållbarhetsfrågor inom järnvägsområdet. 

Vi ställer om - Järnvägens säkerhetskonferens 2021 blir digital!

Med anledning av det förändrade pandemiläget och de senaste rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten har vi valt att ställa om – konferensen kommer genomföras digitalt istället för fysiskt. Vi och våra föreläsare kommer att sända direkt från en studio.

Du kommer att kunna delta i konferensen via en sändningslänk. Om du är anmäld till konferensen behöver du inte göra något mer just nu, du kommer att få ett mejl med mer information.

Temadagen den 15 december flyttas fram

Temadagen den 15 december kommer att genomföras digitalt vid ett senare tillfälle. Vi återbetalar din anmälningsavgift. Om du har anmält dig till den så kommer vi att återkomma med mer information om den.

Middagen den 15 december

Middagen ställs in och vi återbetalar din anmälningsavgift.

Om du inte vill delta digitalt den 16 december

Om du vill avanmäla dig från konferensen gör du det via den länk du får i ditt personliga mejl, dock senast den 13 december. Då återbetalar vi anmälningsavgiften.

Vi beklagar eventuella besvär som den här omställningen skapar och hoppas att vi den 16 december!

Säkerhetskonferensen den 16 december

Under konferensen får du möjlighet att inspireras av intressanta föreläsare, träffa kollegor i järnvägsbranschen och utveckla dina kunskaper.

 • Datum: torsdag den 16 december
 • Tid: 09.00-16.15 

Konferensprogram 

Inledning
Transportstyrelsens generaldirektör Jonas Bjelfvenstam och statssekreterare Malin Cederfeldt Östberg från Infrastrukturdepartementet inledningstalar.

Ny teknik: ATO/Security-Safety/Underhåll

Järnvägen har funnits i snart 200 år men är fortfarande en högteknologisk bransch på frammarsch. Under detta pass får vi en inblick i hur digitalisering och automatisering kan bidra till ökad kapacitet, säkerhet och tillgänglighet men även vilka risker dessa kan ge upphov till.

Talare:

 • Thomas Edwards, Railway Evolution
 • Pernilla Rönn, Combitech AB
 • Peter Söderholm, Trafikverket.
Säkerhetsrapport järnväg – Transportstyrelsens årsrapport för 2020

Talare:

 • Gisela Liss, Transportstyrelsen

Vilka lärdomar kan vi dra från det som hänt tidigare?

Hur jobbar myndigheterna med olyckor, säkerhetsproblem, lösningar och vägar framåt?

Talare:

 • Eva-Lotta Högberg, Statens haverikommission
 • Katarina Bjurman, Transportstyrelsen
 • Enver Berisha, Arbetsmiljöverket.
Inspirationsföreläsning

Behöver den mänskliga faktorn uppvärderas?

Talare:

 • Jonna Bornemark, professor vid Södertörns högskola
 • Anders Hedman, lektor vid Kungliga tekniska högskolan
 • Anders Arweström Jansson, professor vid Uppsala universitet.
Avslutning

Temadag och middag den 15 december

OBS! Temadagen är framflyttad och middagen är inställd. Vi återkommer med nytt datum för temadagen till dig som är anmäld. Vi återbetalar anmälningsavgiften och avgiften för middagen.

Temadagen har samma tema som själva säkerhetskonferensen och är särskilt intressant för trafiksäkerhetsansvariga och chefer. Vi kommer titta närmare på säkerhetsrapporten och diskutera vad vi tar vidare efter den, till exempel tillsynsplan 2022.

Vi kommer även att informera om Transportstyrelsens arbete med bedömning av säkerhetskultur och hur EU-gemensamma rapporteringssystem hänger samman. Eftermiddagen kommer att fokusera på risker med arbete i spår.