Branschråd för spårväg och tunnelbana

Branschrådet för spårväg och tunnelbana 21 oktober.

Dagordning

8.00 - 8.15
Mötet öppnas. Kort presentation av deltagarna, dagens upplägg, mötesregler, utvärdering från senaste mötet.

08.15 – 09.00
Information från Transportstyrelsen (TS)

09.00 – 09.30
Trafikmedicin: uppdatering och frågestund (TS)

9.30 – 9.45
Paus

9.45 – 10.30
Tunnelbanans utbyggnad (FUT)

10.30 – 11.00
Kistagrenen nulägesbeskrivning och utmaningar (Arriva)

11.00 – 11.15
Paus

11.15 – 11.45
Struktur på Transportstyrelsens hemsida, (TS)

11.45 – 12.15
Erfarenheter från spårvägstrafiken i Lund (VY)

12.15 – 12.30
Reflektioner, avslutning och nästa möte (27-28 april, 10-11 maj)

För information eller presenterade dokument från mötet kontakta Samer Sada.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!