Brexit gör anmälda organ med brittisk ackreditering obehöriga

2021-01-29

När Storbritannien utträtt ur EU, innebär det att en anmälan från en brittisk myndighet för ett anmält organ inte längre är giltig inom EU. Ett anmält organ som anmälts från Storbritannien kan därför inte utfärda giltiga intyg efter det slutliga utträdesdatumet, som var den 31 december 2020.

Den som anlitat ett anmält organ med brittisk anmälan behöver försäkra sig om att det anmälda organet söker ny anmälan inom EU. I annat fall måste ett annat anmält organ, med giltig anmälan, anlitas. De anmälda organ som förlorat sin status har tagits bort ur EU:s databas för anmälda organ (NANDO).

Till toppen