Branschrådets möten

Tanken är att branschrådet ska ha två möten per år. Ett fysiskt på våren och ett digitalt på hösten. De fysiska mötena äger rum antingen i Borlänge eller någon av städerna för spårväg- eller tunnelbana.

Senaste mötet

Vårt senaste möte ägde rum digitalt den 17 november 2022.

Presentationer och minnesanteckningar från senaste mötet hittar ni under relaterad information.

Kommande möte

Nästa möte med branschrådet för spårväg och tunnelbana äger rum på plats i Göteborg den 10-11 maj 2023.

Historik

Är du intresserad av tidigare mötesdokument kontakta Joakim Gustafsson.

 • Branschrådet för spårväg och tunnelbana hade sitt första möte tisdagen den 10 maj 2016 i Borlänge. Representanter för spårinnehavare och trafikutövare från Stockholm, Göteborg och Norrköping var närvarande, tillsammans med en representant för Spårvagnsstäderna samt ett antal konsulter från branschen, totalt 26 deltagare.
 • Vårt andra mötet ägde rum den 18 oktober 2016 i Stockholm. Totalt deltog 35 personer vid detta möte, vara två var externa föreläsare, en från VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) och en från Elsäkerhetsverket.
 • Vårt 3:e möte var den 9 maj 2017 i Lund. Lund var då i färd med att bygga sina spårvägar och träde då in som medlem i branschrådet.
 • Vårt 4:e möte var den 1 november 2017 i Norrköping.
 • Vårt 5:e mötet var den 17 maj 2018 i Göteborg.
 • Vårt 6:e mötet var den 25 oktober 2018 i Borlänge.
 • Vårt 7:e möte var den 9 maj 2019 i Stockholm.
 • Vårt 8:e möte var den 24 oktober 2019. i Lund
 • Vårt 9:e möte ägde rum digitalt den 8 oktober 2020.
 • Vårt 10:e möte ägde rum digitalt den 28 april 2021.
 • Vårt 11:e möte ägde rum digitalt den 20-21 oktober 2021.
 • Vårt 12:e möte ägde rum 10-11 maj 2022 i Norrköping.

Kontaktuppgifter

Kontakt med Branschrådet för spårväg och tunnelbana:

Petra Särefjord, ordförande för Branschrådet
petra.sarefjord@transportstyrelsen.se

Joakim Gustafsson, sekreterare i Branschrådet
joakim.gustafsson@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!