Begränsade tillsynsaktiviteter

2021-02-24

För att underlätta för spårtrafikbranschen med anledning av den pågående covid-19-pandemin har Transportstyrelsen under våren begränsat våra säkerhetstillsyner för järnvägsföretag, infrastrukturförvaltare och för tunnelbana och spårväg.

Vi har endast utfört så kallad händelsestyrd tillsyn, det vill säga där det finns särskilda behov av kontroll.

Under hösten kommer vi att återuppta våra säkerhetstillsyner med utgångspunkten att genomföra dessa via Skype om så är möjligt.

Till toppen