Läkare

Undersökningar

En medicinsk hälsoundersökning eller yrkespsykologisk undersökning av förare enligt lagen (2011:725) om behörighet för lokförare får endast utföras av, eller under överinseende av, en läkare eller psykolog med tillstånd från Transportstyrelsen.

Särskilt tillstånd för läkare

Observera! Endast de läkare som utför undersökningar av förare av tåg, förare vid spärrfärd och växling i huvudspår omfattas av kravet på särskilt tillstånd.

För att få ett särskilt tillstånd ska läkaren eller psykologen vara oberoende i förhållande till järnvägsföretaget eller infrastrukturförvaltaren samt vara opartisk och ha tillräckliga yrkeskvalifikationer.

De krav som ställs på läkare och psykologer framgår i lagen (2011:725) om behörighet för lokförare och Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2011:61, ändrade genom TSFS 2013:52.

En läkare med särskilt tillstånd har rätt att utföra undersökningar, regelbundna hälsokontroller och bedömningar av lämplighet att framföra järnvägsfordon.

Ansökan om särskilt tillstånd för att få utföra dessa undersökningar och hälsokontroller ska ske på blanketten Ansökan om särskilt tillstånd - läkare.

Vid läkarens bedömning om föraren uppfyller hälsokraven används blankett Hälsodeklaration och blankett Läkarutlåtande.

För att en läkare med särskilt tillstånd även ska få utföra inledande yrkespsykologiska undersökningar, krävs också ett särskilt tillstånd för psykolog. Se information på sidan för psykolog.

Transportstyrelsen tar ut en avgift för att pröva en ansökan om särskilt tillstånd. Vi tar även ut en årlig tillsynsavgift.

Tillståndsregister

Transportstyrelsen kommer att föra ett tillståndsregister över läkare och psykologer som har särskilt tillstånd. De kontaktuppgifter (namn, telefonnummer och e-postadress) som du angett kommer att föras in i ett register hos Transportstyrelsen och publiceras på Transportstyrelsens webbplats. Du ansvarar för att meddela eventuella ändringar av dina kontaktuppgifter till Transportstyrelsen.

Läkare och psykologer som har särskilt tillstånd beviljat av Transportstyrelsen. 

Register för utbildningsanordnare och examinatorer med tillstånd.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!