Tunnelbana och spårväg

Tunnelbana och spårväg

När det gäller tillstånd för tunnelbana och spårväg skiljer man på spårinnehav och trafikutövning. Tillstånd för trafikutövning respektive spårinnehav ansöks enligt kraven i lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg. Kraven liknar de som krävs för infrastrukturtillstånden. För trafikutövningen liknar kraven de som ställs på järnvägsföretagen.

 

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!