Tunnelbana och spårväg

Tunnelbana och spårväg

När det gäller tillstånd för tunnelbana och spårväg skiljer man på spårinnehav och trafikutövning. Tillstånd för trafikutövning respektive spårinnehav ansöks enligt kraven i lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg. Kraven liknar de som krävs för infrastrukturtillstånden. För trafikutövningen liknar kraven de som ställs på järnvägsföretagen.