Frågor och svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna kring ECM.

Vänd dig till valfri behörig myndighet eller ackrediterat certifieringsorgan i EU/EES. Certifikatet gäller i hela EU/EES.

Gå in på Europeiska Järnvägsbyråns hemsida med register (ERADIS) över certifieringsorgan.

Transportstyrelsen certifierar endast hela ECM-certifikatet. För certifiering av delfunktioner hänvisas till ackrediterade organ, se ERADIS.

Nej, Transportstyrelsen certifierar endast hela ECM-certifikatet, dock kan avtal finnas mellan ledningsfunktionen och de övriga delarna som ingår i ett ECM-certifikat.

Ja, undantagen är följande godsvagnar som används med eget gods på egen infrastruktur eller i museal verksamhet.

I fordonsregistret, varje fordonsinnehavare har skyldighet att uppdatera det nationella fordonsregistret och föra in på respektive godsvagn vem som är certifierad ECM. Denna funktion finns ännu inte i Sveriges fordonsregister men kommer under våren 2013. För personvagnar och dragfordon som ej omfattas av ECM-förordningen kommer det finns kvar en funktion om vem som är underhållsansvarig enhet, detta ska ej blandas ihop med certifierad underhållsansvarig enhet.

Den som hyr/leasar en godsvagn ska ställa krav på den som är fordonsinnehavare att godsvagnen har en certifierad ECM.

Ingen skyldighet för underhållet finns, dock måste man kontrollera att varje godsvagn har en certifierad ECM.

OBS! Ett järnvägsföretag eller infrastrukturförvaltare måste alltid göra funktionskontroll innan färd.

Intressenten måste kontrollera i nationella fordonsregistret att godsvagnarna har en certifierad ECM. Vid behov av ytterligare information om en godsvagns skick/underhåll ska kontakt tas med godsvagnens certifierade ECM.

Certifikatet blir ogiltigt. Fordonsinnehavaren måste skaffa en ny certifierad ECM . Godsvagnarna får inte användas till dess att en ny certifierad ECM har registrerats.

I klartext, att underhållsfunktionen har kontroll över att kompetens finns och upprätthålls, är någon av delfunktionerna i punkten uppfyllda på annat sätt, exempelvis certifierad svetsare är det okej.

Tillstånd utfärdas av myndigheten, certifikat av ackrediterat organ.

Delfunktionen utförande av underhåll kan vara certifierad med restriktioner, men för en certifierad ECM krävs att den även kan uppvisa att en annan part som utför resterande underhåll.

Väljer man ett ackrediterat organ så följs ISO 17021:2011 men väljer man myndighet så kan annan metod användas.

ECM är ansvarig för hela certifikatet, och tillsyn att ECM har kontroll över entreprenörer sker vid årliga tillsynen samt vid certifieringen.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!