ECM - underhållsansvarig enhet

ECM, Entity in Charge of Maintenance, eller underhållsansvarig enhet på svenska, är ett begrepp för den organisation eller företag som är ansvarigt för ett järnvägsfordons underhåll.

För att ett järnvägsfordon ska få tas i bruk ska det ha tilldelats en underhållsansvarig enhet. Syftet med enheterna är att det ska finnas ett utpekat ansvar för den teknisk-administrativa kompetens, som krävs för att styra underhållet av järnvägsfordon. Uppgifter om vilken organisation som är underhållsansvarig enhet för varje fordon finns i fordonsregistret hos Transportstyrelsen.

Ny ECM-förordning

Kommissionen har nu publicerat en ny förordning (EU) 2019/779 (se länk nedan) som kommer att ersätta (EU 445/2011) för underhåll av järnvägsfordon i Europa. Den nya förordningen börjar att gälla den 16 juni 2020.
I dag gäller kravet på certifierad ECM bara godsvagnar, men från och med 16 juni 2022 ska samtliga fordon som omfattas av säkerhetsdirektivet ha ett underhållssystem som uppfyller kraven i bilaga II i (EU) 2019/779. Grundkravet är att ovannämnda fordon har en certifierad underhållsansvarig enhet (ECM). Förordningen medger undantags-möjligheter i artikel 3 (för tolkning av artikel 3).
Europeiska järnvägsbyrån (ERA) har påbörjat ett arbete med att ta fram en vägledning för tolkning av den nya ECM förordningen och den beräknas vara färdig vid årsskiftet 2019/20.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!