Ansök om användarkonto

Här ansöker ni om att få ett användarkonto för tillstånd för järnvägsverksamhet. Med ett användarkonto har ni tillgång till följande funktioner:

  • ansöka om tillstånd
  • se dina aktuella ansökningar
  • se avgifter kopplat till tillståndsansökningara.

Användarkontot är giltigt i 1 år, därefter ansöker ni om ett nytt.

Det kan ta upp till 5 arbetsdagar innan användarkontot är klart.

Typ av tillstånd

Uppgifter om sökande företag

Uppgifter om kontoinnehavare

Om annan person än företagets kontaktperson utför ansökan lämnas personens uppgifter här. Användarkontot är personligt.

Frågor

Du är välkommen att kontakta Transportstyrelsen kring din ansökan om användarkonto.
Numret till vår växel är
0771-503 503.

För frågor om järnvägsföretag, utbildningssamordnare eller examinatorer begär du att få tala med sektion Järnvägsföretag.
För frågor om infrastruktur begär du att få tala med sektion Infrastruktur.

Har du problem med inloggning kontaktar du vår servicedesk på 0771-559 500.