Rekommendationer med anledning av tågolyckan på Stora Bältbron

Kingpinlåda, fotografi Kingpinlåda

En internationell europeisk expertgrupp, JNS Urgent Procedur Task Force, tog fram  kortsiktiga rekommendationer som riktar sig till de aktörer som är involverade i transporter av trailers på järnvägsvagnar. Juni 2019 togs beslut att bilda en ny internationell expertgrupp för att utreda mer långsiktiga lösningar, som även generellt ser över riskerna med transport av trailers på järnvägsvagnar, JNS Normal Procedur Great Belt Accident – Task Force. Arbetsgruppen har haft 4 möten fram till februari 2020. På grund av Coronapandemin har fysiska möten i april och juni ställts in. Slutrapport förväntas efter sommaren 2020.

Rekomendationer efter olyckan

Efter olyckan Stora Bältbron gav JNS ut ett antal kortsiktiga rekommendationer som du hittar här: JNS Rekommendationer

De åtgärder som rekommenderas är allt från utbildning av lastare, märkning på vagnar av ECM, kontroller före- under- och efter lastning.

De kortsiktiga åtgärderna är framtagna specifikt mot den typ av kingpinlåda som fanns på olycksvagnen. Dessa rekommendationer utvärderas i den kommande slutrapporten så att de även kan användas vid all transport av trailers på järnvägsvagnar med så kallad kingpinlåda.

Järnvägsföretag, underhållsansvarig enhet ECM, terminaler, vagnsägare och övriga som utför lastning och lossning av semitrailers på järnvägsvagnar uppmanas att analysera och om nödvändigt integrera de föreslagna åtgärderna i sina säkerhetsstyrningssystem, som till exempel genom kontrakt med underleverantörer samt i de lastningsinstruktioner som används.

Transportstyrelsen skickade ut information om de kortsiktiga rekommendationerna till berörda järnvägsföretag i maj 2019.
Slutrapport med förslag till långsiktiga åtgärder beräknas kunna publiceras efter sommaren 2020.

Det kan komma ytterligare rekommendationer om det bedöms som nödvändigt.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!