Aktuellt inom säkerhetstillsyn

2 nyheter

Nya rekommendationer med anledning av tågolyckan på Stora Bältbron

En internationell europeisk expertgrupp, JNS Urgent Procedur Task Force, har tagit fram nya rekommendationer som riktar sig till de aktörer som är involverade i transporter av trailers på järnvägsvagnar.

Publicerades 2019-05-20

Risker med ej avlägsnade lastrester på godsvagnar

Transportstyrelsen genomför nu riktade tillsyner med avseende på lastning och lastsäkring av gods på godsvagnar. Syftet är att undersöka hur järnvägsföretagen tar om hand de risker som är förknippad med transport av gods. I järnvägsföretagens säkerhetsstyrningssystem ska det finnas rutiner för lastning och lastsäkring. Dessa ska vara omsatta och tillämpas i praktiken.

Publicerades 2019-05-03

  • 1
Till toppen