Transportstyrelsens telefonberedskap för järnväg, tunnelbana och spårväg

Verksamhetsutövare inom spårtrafik ska omedelbart meddela Transportstyrelsens telefonberedskap för spårtrafik när en anmälningspliktig händelse inträffar.

När det inträffar händelser inom spårtrafiken, såsom olyckor, tillbud och andra väsentliga fel och brister i säkerhetshänseende, ska verksamhetsutövare meddela Transportstyrelsens telefonberedskap för spårtrafik.

Transportstyrelsens telefonberedskap för spårtrafik nås på: 
0771- 510 920 alternativt 0746-46 31 85.

Vid en allvarlig olycka eller ett tillbud, som skulle ha kunnat leda till en allvarlig olycka anmäler Transportstyrelsen händelsen vidare till Statens haverikommission. De bedömer i sin tur om händelsen ska utredas enligt lagen (1990:712) och förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor.

Trafikverket ansvarar bland annat för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Var vänlig kontakta Trafikverket, när ett fel på järnvägsanläggningen upptäckts. 

Vilka händelser som ska anmälas till Transportstyrelsen och vilken information som ska lämnas om händelsen, se Föreskrifter och vägledningar för omedelbar och årlig rapportering.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!