Prövning av tvist och fastställelse av villkor

Infrastrukturförvaltare eller järnvägsföretag kan hänskjuta tvist för prövning hos Transportstyrelsen. Det handlar exempelvis om prövning av om infrastrukturförvaltarens beslut i kapacitetstilldelningen, uttag av avgifter eller tillhandahållande av tjänster är förenliga med Järnvägslagen. Det kan också handla om fastställelse av villkor i trafikeringsavtalen.

Informationen om domstolsavgöranden omfattar inte tiden före 20180509 men kommer att uppdateras framöver.

Beslut i tvister

Transportstyrelsens ärendenDomstolsavgöranden

TSJ 2019-4040 Transdev Sverige AB

 

TSJ 2018-4851 SJ AB/Trafikverket

 

TSJ 2018-5147 Green Cargo AB/Trafikverket

 

TSJ 2018-5146 Green Cargo AB/Trafikverket

 

TSJ 2018-4759 Green Cargo AB/Trafikverket

 

TSJ 2017-2795 Green Cargo AB/Trafikverket

FR beslut 3299 18

TSJ 2017-2124 Green Cargo AB/Trafikverket

 

TSJ 2016-1673 MTR Express AB/Trafikverket

 

TSJ 2016-4922 Green Cargo AB/Trafikverket

 

TSJ 2015-4019 Västtrafik AB/Trafikverket

FR dom 2746 16

TSJ 2015-510 Green Cargo AB/Trafikverket

 

TSJ 2014-4055 TMRail AB/Trafikverket

 

TSJ 2014-4000 Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting/Trafikverket

 

TSJ 2012-2286 RushRail AB/Trafikverket

 

TSJ 2012-1688 Skandinaviska Jernbanor AB/Trafikverket

 

TSJ 2012-1599 SJ AB/Trafikverket

 

TSJ 2012-2375 TX Logistik AB/Trafikverket

 

TSJ 2012-789 Svenska Tågkompaniet AB/Trafikverket

 

TSJ 2011-1983 Orsa Jernvägsförening/Trafikverket

 

TSJ 2011-1164 Rushrail/Trafikverket

 

TSJ 2011-403 EuroMaint Rail AB/Jernhusen Verkstäder AB

 

TSJ 2011-1489 CargoNet AS/Trafikverket

 

TSJ 2011-542 Veolia Transport Sverige AB/Trafikverket

 

TSJ 2010-1667 Veolia Transport Sverige AB/Trafikverket

 

TSJ 2010-1602 Svenska Tågkompaniet AB/Trafikverket

 

TSJ 2010-883 Svenska Tågkompaniet/Trafikverket

 

TSJ 2009-352 Green Cargo/Banverket 

 

TSJ 2009-424 Landeryds Järnvägsmuseum/Banverket

 

2008-1242 NETRAIL/BANVERKET

 

2008-245 TKAB/BANVERKET

 

2006-1576 TKAB/BANVERKET

 

2006-1889 GREEN CARGO/BANVERKET

 

2006-2021 OBAS/BANVERKET

 
2005-524/21 GREEN CARGO/SUNDSVALL HAMN  
VÄNERHAMNAR, MÄLARHAMNAR  
2005-1269/22 CITYPENDELN SVERIGE AB/BANVERKET  

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!