Marknadstillsyn

Transportstyrelsen ska kontrollera om tillsynsobjekt (organisation eller person) uppfyller krav enligt lagar och föreskrifter. Om vi hittar brister kan vi förelägga tillsynsobjektet att rätta till bristerna. Vi kan även ålägga vite.

Vi arbetar med riskbaserad tillsyn. Det betyder att vi samlar resurserna där de får mest effekt.

Tillsynsområden:

  • Kapacitetstilldelning
  • Avgifter
  • Tjänster
  • Järnvägsnätsbeskrivningar
  • Redovisning av järnvägsverksamhet

Ett exempel på tillsyn är när Transportstyrelsen kontrollerar att infrastrukturförvaltarnas järnvägsnätsbeskrivningar följer gällande lagkrav. Det leder i sin tur till att järnvägsinfrastrukturen utnyttjas på ett effektivare sätt och att transporterna på järnväg kan öka.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!