Marknadstillsyn

Marknadstillsyn och marknadsövervakning består i huvudsak av tre delar:

  •  Marknadstillsyn
  •  Marknadsövervakning 
  •  Prövning av tvist och fastställelse av villkor

Vårt arbete omfattar kontroll av att gällande krav på marknaden följs och övervakning av marknadens utveckling och funktion i förhållande till politikens förväntningar samt prövning av tvist och fastställelse av villkor.

Transportstyrelsen har fått uppdragen via förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen, via järnvägslagen (2004:519) och järnvägsförordningen (2004:526) samt via regleringsbrev.

Målet för marknadstillsyn och marknadsövervakning är:
"Transportstyrelsens marknadsmål är att verka för en effektiv järnvägsmarknad med sund konkurrens och likvärdiga villkor."

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!