Marknadstillsyn

Marknadstillsyn och marknadsövervakning består i huvudsak av tre delar:

  •  Marknadstillsyn
  •  Marknadsövervakning 
  •  Prövning av tvist och fastställelse av villkor

Vårt arbete omfattar kontroll av att gällande krav på marknaden följs och övervakning av marknadens utveckling och funktion i förhållande till politikens förväntningar samt prövning av tvist och fastställelse av villkor.

Transportstyrelsen har fått uppdragen via förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen, via järnvägslagen (2004:519) och järnvägsförordningen (2004:526) samt via regleringsbrev.

Målet för marknadstillsyn och marknadsövervakning är:
"Transportstyrelsens marknadsmål är att verka för en effektiv järnvägsmarknad med sund konkurrens och likvärdiga villkor."

 

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!