Marknadsövervakning

Marknadsövervakning innebär att Transportstyrelsen

  •  ska övervaka att marknaderna för järnvägstjänster, inklusive marknaderna för järnvägstransporter, fungerar effektivt ur ett konkurrensperspektiv.
  •  ska följa marknaden för järnvägsutbildningar ur ett tillgänglighetsperspektiv.
  •  ska särskilt ansvara för frågor om villkor för marknadstillträde och konkurrensvillkor.
  •  ska särskilt ansvara för frågor om villkor för resenärer och de som köper godstransporttjänster.

Transportstyrelsen ska rapportera om marknadsövervakning varje år.