Transportstyrelsen förenklar tillfälligt förlängningen av tidsbegränsade godkännanden för fordon och anläggningar

Har du ett tidsbegränsat godkännande som snart löper ut? Med anledning av den pågående covid-19 pandemin underlättar Transportstyrelsen för sökanden med ett tidsbegränsat godkännande av fordon och anläggningar för järnväg samt spårväg och tunnelbana vars godkännande snart löper ut.

Vi kommer att förlänga godkännandet utan krav på ytterligare underlag från sökanden, förutsatt att inga nya risker har tillkommit efter det senaste godkännandebeslutet.

Det räcker med att den sökande meddelar att ett förlängt godkännande önskas. Den beslutade förlängningen kommer att vara giltig som längst till 30 september 2020, beroende på hur behovet ser ut och ärendets karaktär.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!