Äldre versioner av TSD för konventionella tåg

Äldre versioner av TSD för Konventionella tåg kan tillämpas för pågående projekt som gäller nybyggnad, ombyggnad och modernisering av konventionella järnvägslinjer och fordon.

EU tog fram första uppsättningen av TSD:er för konventionella tåg under 2006 – 2011. Dessa TSD:er omfattar alla järnvägslinjer och -fordon i Sverige som inte ingår i höghastighetsnätet eller i fristående järnvägsnät (Roslagsbanan och Saltsjöbanan).

1 januari 2015 trädde flera av de nu gällande TSD:erna i kraft. De nya TSD:erna gäller för hela det europeiska järnvägsnätet (d.v.s. både höghastighetsnätet och det konventionella nätet). Det finns övergångsregler som anger att den sökande får tillämpa de äldre TSD:erna för projekt som var långt gångna när de nu gällande TSD:erna trädde i kraft.

Nedan följer äldre TSD:er för det konventionella järnvägssystemet som nu är ersatta:

TSD Infrastruktur

TSD Infrastruktur (2011/275/EU) 
Ersattes av TSD Infrastruktur, EU nr 1299/2014 den 1 januari 2015.

TSD Energi

TSD Energi (2011/274/EU)
Ersattes av TSD Energi EU nr 1301/2014 den 1 januari 2015.

TSD Godsvagnar

TSD Godsvagnar (2006/861/EG)

TSD Godsvagnar ändring (2009/107/EG)
Ersattes av TSD Godsvagnar EU nr 321/2013 den 1 januari 2014.

TSD Lok och passagerarfordon

TSD Lok och passagerarfordon (2011/291/EU)
Ersattes av TSD Lok och passagerarfordon EU nr 1302/2014 den 1 januari 2015.

TSD Buller

TSD Buller 2011/229/EU
Ersattes av TSD Buller EU nr 1304/2014 den 1 januari 2015.

TSD Buller 2006 - Upphört (2006/66/EG)
Gäller endast för projekt som var långt gångna i april 2011

TSD Trafikstyrning och signalering

TSD Trafikstyrning och signalering (2006/679/EG)
Ersattes av TSD Trafikstyrning och signalering (2012/88/EU) i juli 2012.

TSD Trafikstyrning och signalering (2007/153/EG)
Ändring av bilaga A, 6 mars 2007

TSD Trafikstyrning och signalering (2008/386/EG)
Ändring av bilaga A, 23 april 2008

TSD Trafikstyrning och signalering (2009/561/EG)
Ändring av kapitel 7, 22 juli 2009

TSD Trafikstyrning och signalering  (2010/79/EG)
Ändring av bilaga A, 19 oktober 2009

TSD Tunnelsäkerhet

TSD Tunnelsäkerhet  (2008/163/EG)
Ersattes av TSD Säkerhet i järnvägstunnlar EU nr 1303/2014 den 1 januari 2015.

TSD Tillgänglighet för funktionshindrade

TSD Tillgänglighet för funktionshindrade (208/164/EG)
Ersattes av TSD Tillgänglighet för funktionshindrade EU nr 1300/2014 den 1 januari 2015.

TSD Tillgänglighet för funktionshindrade - Bilagor 
Ersattes av TSD Tillgänglighet för funktionshindrade EU nr 1300/2014 den 1 januari 2015.

TSD Drift och trafikledning

TSD Drift och trafikledning 2011/314/EU 
Ersattes av TSD Drift och trafikledning 2012/757/EU den 1 januari 2014.

TSD Drift och trafikledning 2006/920/EG
Ersattes av TSD Drift och trafikledning 2011/314/EU den 1 januari 2012.

TSD Drift och trafikledning - bilaga A version 2, (på engelska). Anger driftregler för ERTMS.

Ändring TSD Drift och trafikledning 2010/640/EU Beslut 21 oktober 2010. Ersattes av TSD Drift och trafikledning 2011/314/EU den 1 januari 2012.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!