Äldre versioner av TSD för höghastighetståg

Äldre versioner av TSD för Höghastighetståg kan tillämpas för pågående projekt som gäller nybyggnad, ombyggnad och modernisering av höghastighetsnätet samt för höghastighetståg.

Tekniska specifikationer för driftskompatibilitet (TSD) för höghastighet var de första TSD:erna som började tillämpas. I maj 2002 beslutade EU om TSD:er enligt direktiv 96/48/EG gällande höghastighetslinjer och höghastighetståg. Dessa TSD:er uppdaterades 2006 - 2008.

1 januari 2015 trädde flera av de nu gällande TSD:erna i kraft. De nya TSD:erna gäller för hela det europeiska järnvägsnätet (d.v.s. både höghastighetsnätet och det konventionella nätet). Det finns övergångsregler som anger att den sökande får tillämpa de äldre TSD:erna för projekt som var långt gångna när de nu gällande TSD:erna trädde i kraft.

I Sverige klassades följande sträckor tidigare som höghastighetsbanor:

  • Malmö–Stockholm–Sundsvall
  • Malmö–Göteborg–(Oslo)
  • Göteborg–Stockholm, inklusive Karlstad–Laxå

Motorvagnar av typerna X2 och X3 (med mellanvagnar) har också klassats som höghastighetståg.

TSD Infrastruktur

TSD Infrastruktur (2008/217/EG)
Ersattes av TSD Infrastruktur, EU nr 1299/2014 den 1 januari 2015.

"ERA Technical opinion” angående övergångsresistans i rälsbefästning 

TSD Energi

TSD Energi (2008/284/EG)
Ersattes av TSD Energi EU nr 1301/2014 den 1 januari 2015.

TSD Rullande materiel

TSD Rullande materiel (2008/232/EG)
Ersattes av TSD Lok och passagerarfordon EU nr 1302/2014 den 1 januari 2015.

TSD Trafikstyrning och signalering

TSD Trafikstyrning och signalering (2006/860/EG)
Ersattes av TSD Trafikstyrning och signalering (2012/88/EU) i juli 2012.

TSD Trafikstyrning och signalering (2007/153/EG)
Ändring av bilaga A, 6 mars 2007

TSD Trafikstyrning och signalering (2008/386/EG)
Ändring av bilaga A, 23 april 2008

TSD Trafikstyrning och signalering (2010/79/EG)
Ändring av bilaga A, 19 oktober 2009

TSD Drift och trafikledning

TSD Drift och trafikledning 2008/231/EG  

TSD Drift och trafikledning - bilaga A version 2, (på engelska). Anger driftregler för ERTMS.

Ändring TSD Drift och trafikledning 2010/640/EU Beslut 21 oktober 2010 Ändring TSD Drift och trafikledning gjord i 2010/640/EG gäller avsnitt 2.2.1 Tåg och personal samt bilagorna G, H, N och P.

Nationella regler för öppna punkter i TSD

För närvarande ser Transportstyrelsen inget behov av att reglera öppna punkter i TSD:er för infrastruktur. Europeiska järnvägsbyrån arbetar med att stänga de öppna punkterna, de öppna punkter som möjligen skulle ha varit aktuella för svenska förhållanden ingår i detta arbete. Det föreligger således inget behov av nationella krav eller nationell reglering av de öppna punkterna i dagsläget.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!