Godkännande av trafikplatsnamn

Att varje trafikplats har ett unikt namn och en unik förkortning är viktigt ur trafiksäkerhetssynpunkt.

I kombination med god säkerhetskommunikation borgar ett unikt namn på varje trafikplats för att inga missförstånd uppstår mellan trafikledning och personal som arbetar i spårmiljön. Transportstyrelsen beslutar om namn och förkortning efter att infrastrukturförvaltaren har haft samråd med lokala och regionala intressenter.