Brexit gör anmälda organ med brittisk ackreditering obehöriga

Om Storbritannien utträder ur EU utan avtal, innebär det att en ackreditering från en brittisk ackrediteringsmyndighet för ett anmält organ inte längre är giltig inom EU. Ett brittiskackrediterat anmält organ kan därför inte utfärda giltiga intyg efter utträdesdatumet, som är planerat till den 31 januari 2020.

Den som anlitar ett anmält organ med brittisk ackreditering behöver försäkra sig om att det anmälda organet söker ny ackreditering inom EU. I annat fall måste ett annat anmält organ, med giltig ackreditering, anlitas. De anmälda organ som förlorar sin status kommer att tas bort ur EU:s databas för anmälda organ (NANDO).

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!