ID-kontroller på buss, tåg och färjor från och med 4 januari

Från och med den 4 januari 2016 införs ID-kontroller på bussar, tåg och färjor som går från Danmark till Sverige. Transportörerna, det vill säga buss- och tågföretagen samt färjerederierna ansvarar för kontrollerna.

Beslut om ID-kontroll har fattats av riksdagen och regeringen. Regeringen har tagit fram frågor och svar om vad som gäller kring identitetskontroller vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet.

Transportstyrelsen har inte möjlighet att svara på frågor om hur ID-kontrollerna går till. Det är transportörerna, det vill säga buss- och tågföretagen samt färjerederierna som ansvarar för att kontrollerna görs och hur de sker.

Den ID-kontroll på färjor som införs 4 januari gäller på färjor som trafikerar sträckor upp till 20 nautiska mil, motsvarande upp till 37 km.

Färjor som trafikerar sträckor som är 20 nautiska mil och mer omfattas sedan tidigare av krav på ID-kontroll.