Remissammanställning om nationella regler för järnvägsfordon

Remisstiden är slut för vår remiss med diarienummer TSF 2018-13.

Remissmaterial

Föreskriftsförslag, remissmissiv och sändlista samt konsekvensutredning.

Remissammanställning och författning

Remissammanställning av inkomna synpunkter

Ta del av den nya författningen:

TSFS 2022:36 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om järnvägsfordon (nationella regler)

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av remisserna är ni välkomna att kontakta:

Mikael Aho, utredare, telefon: 010-495 56 10,

E-post: mikael.aho@transportstyrelsen.se

Stefan Sollander, handläggare, telefon: 010-495 55 12,

E-post: stefan.sollander@transportstyrelsen.se

Martin Hedberg, jurist, telefon: 010-495 57 32,

E-post: martin.hedberg@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!